epig-therapieEen Epifysioloog is op de hoogte van het complex aan epigenetische processen. Hier kun je terecht voor echt ingewikkelde gezondheidsvraagstukken.

 Ieder mens is uniek!              

Aristoteles (384-322 v Chr) is de grondlegger van deze gedachte. Hij geloofde in epigenese:

“…de ontwikkeling van een op zichzelf staand levend organisme vanuit het ongevormde…”

Vandaag de dag weten we dat ziekte en onwel zijn, met lichaam en geest samen hangen. Het een kan niet zonder het andere aspect. Dit begrip is ontstaan uit de epigenese, en is eigenlijk al eeuwenoud. Je kunt geen symptomen behandelen zonder de oorzaak mee te nemen. Daarvoor is  begrip voor de onderliggende processen nodig. Je kunt aspirine slikken tegen de pijn, maar als je niet begrijpt waar de pijn vandaan komt, blijf je dus steeds meer slikken om hetzelfde effect te krijgen. Uiteindelijk neemt de pijn toe en helpt de aspirine niet meer. Je hebt het signaal van je lichaam niet begrepen en daarom kon je er niets aan doen.

Genetica:  alles wat te maken heeft met de genen. Genen zijn de dragers van de bouwstenen waaruit je opgebouwd bent. Op deze bouwstenen (genen) vind je je eigen blauwdruk.  Deze bepaalt oa welke kleur ogen, haar, en hoe bijvoorbeeld je lichaamsbouw is.

Epi: boven, rondom.

Epigenetica:  Alles wat rondom de genetica  beweegt. Kortom alle factoren die ertoe geleid hebben dat jij- jij bent geworden. De term Epigenetica bestaat sinds 1942 (Conrad Waddington, 1905-1975) en is dus nog een betrekkelijk jonge en dynamische wetenschap.

Epifysiologie:  is de interactie tussen fysiologische, psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Geen enkel systeem staat op zichzelf en een verstoring op het ene niveau geeft altijd veranderingen op een ander niveau. Vanaf het moment dat je geboren wordt, ga je ademhalen. Op het moment dat je gaat ademen, ga je oxideren, je gaat “roesten”. Als je roest, ga je slijten en verouder  je.. Dus oud worden doen we allemaal. Daar hoeven we niets voor te doen……

Maar: gezond oud worden is 80-jarige oorlog. Je bent levenslang bezig om te bouwen aan je eigen bouwstenen.

Door alle veranderde leefomstandigheden worden  we in de westerse maatschappij  steeds meer geconfronteerd met westerse welvaartsziekten. Een gevolg van onze veranderende levenswijze. Er zijn nauwelijks meer mensen te vinden die oud worden door gewoon slijtage. We overlijden over het algemeen aan de gevolgen van allerlei ziekten.

Onze genen vormen als het ware de hardware en de Epifysiologische processen bepalen wat er uiteindelijk mee gebeurt. Dus in aanleg brengen we van alles mee in ons organisme en onderweg in ons leven pakken we er van alles bij. Of iets daadwerkelijk tot uiting komt is dus afhankelijk van onze epigenetische omstandigheden. Je kunt aanleg hebben voor een bepaalde ziekte, maar of deze ook daadwerkelijk tot uiting komt bij jou is maar de vraag.

In de Epifysiologische Therapie brengen we zoveel mogelijk factoren in kaart rondom de individu, met als doel te kijken waar, voor deze persoon, verhoging van levenskwaliteit is te behalen. Omdat wij met het ouder worden  allemaal anders omgaan, zal een epifysiologisch advies voor iedereen anders zijn, want er bestaan geen standaard-mensen. Er zijn geen doorsnee epifysiologische omstandigheden. Deze zijn altijd individueel gekleurd.

Epifysiologische Therapie bestaat uit lifestyle-, voedings-, orthomoleculaire-, bewegings- en psychische begeleiding. Samen wordt gezocht naar manieren om de levenskwaliteit te verhogen binnen de mogelijkheden van degene die behandeld wordt.

Epifysiologische Therapie is evidence based, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, en heeft een bewezen effect op verhoging van de individuele levenskwaliteit.

 

 “Niets doen kan altijd nog!”

Deze behandeling valt onder Epifysiologische Therapie: zie tarieven.