Homeopathie caduceusHomeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de hele mens centraal staat.
Als lichaam, geest en sociaal functioneren niet in evenwicht zijn kan een mens ziek worden. Het belang is dan ook om het evenwicht te herstellen. Grondlegger van de Homeopathie is Samuel Hahnemann (1755-1843).

De homeopathische leer gaat uit van het gelijksoortigheidsbeginsel volgens de stelling:

………”similia similibus curentur ”…………

(het gelijke wordt door het gelijke genezen).

Hahnemann stelt dus dat ziekte kan genezen door een middel dat dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte.

Homeopathische middelen worden gemaakt door middel van potentiëren, waarbij de oorspronkelijke grondstof of ook wel oertinctuur genoemd, in een aantal stappen verdund en geschud wordt, waardoor de werking van de grondstof overgebracht wordt op het oplosmiddel. Hierbij wordt de oorspronkelijke oertinctuur steeds verder verdund.  Homeopathische middelen worden bereid op basis van diverse grondstoffen, afkomstig van minerale-, dierlijke- of plantaardige oorsprong.

In 1811 maakte Hahnemann een begin aan de Materia Medica Pura, het boek waarmee hij een basis legde voor de geneesmiddelkennis van de Homeopathie en dat vandaag de dag nog steeds veelvuldig gebruikt wordt. Homeopathie staat te boek als een alternatieve geneeswijze maar wordt steeds meer gezien als additieve geneeswijze. Een geneeswijze in samenwerking met en als voortzetting van (additief) de alopathische  (reguliere) geneeswijze. Juist bij chronische ziektebeelden kunnen deze geneesmiddelen zeer effectief toegepast worden.

Waar nodig berusten de behandelingen in de praktijk op de homeopathische zienswijze en wordt deze ook toegepast.

Antroposofie

Antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden Mens en Wijsheid.

Antroposofische geneesmiddelen zijn gebaseerd op homeopatische bereidingswijzen, waarbij de samenstelling zijn oorsprong vindt in het  antroposofisch wereld- en mensbeeld. Hierbij wordt de samenhang van alles met alles op een nieuwe wijze verbonden. Niet alleen ziekte en genezing, maar vooral het voorkomen van ziekten en het behouden van een goede lichamelijke en geestelijke balans vormen hier de basisuitgangspunten.  Antroposofische geneesmiddelen worden over het algemeen minder sterk verdund dan Homeopathische middelen, maar zijn vaak complexer samengesteld, waardoor zij een breder werkingsspectrum kunnen hebben.

Het geneesmiddelenbedrijf WALA werd in 1935 opgericht en heeft nog steeds een antroposofische bedrijfsfilosofie. Er worden circa 1000 geneesmiddelen geproduceerd en meer dan 120 cosmetische produkten  onder de naam van de grondlegger van de WALA, Dr. Hauschka cosmetica.

De naam WALA staat voor Warmte – As –Licht – As het geen staat voor het produktieproces en de methode waarmee de geneesmiddelen en de cosmetica bereid wordt.

Alle geneesmiddelen en de Dr.Hauschka cosmetica worden bereid op uiterst zorgvuldige wijze, met groot respect voor de natuur en zijn voor zover van toepassing op basis van bronwater gepotentieerd. Dit is een wezenlijk verschil met andere merken. Hierdoor zijn de impulsen in de geneesmiddelen en de Dr.Hauschkacosmetica beter opneembaar voor de mens.

Beiden doen zij een intensief beroep op het zelf herstellend- en regulerend vermogen.

Deze behandelingen vallen onder Epifysiologische Therapie: zie tarieven.