In uw ogen weerspiegeld heden, verleden en toekomst zich.

Hoe u heeft geleefd, maar ook welke ziekten zich mogelijk bij u ontwikkelen. In uw ogen is uw basiskarakter af te lezen.

Uw ogen veranderen uw hele leven lang, qua kleur, reliëf en tekening. Iedere kleur, vorm en tekening heeft een betekenis.

Wat altijd blijft is de oorspronkelijke basiskleur, blauw of bruin. Alles wat daarvan afwijkt, is een  aanwijzing dat er fysiologische belasting in het lichaam is. Door middel van epifysiologische interventie bestaat de mogelijkheid om hier weer positieve verandering in te brengen.

In de 80er jaren van de vorige eeuw werd Iriscopie in Nederland veel ingezet als
diagnosetechniek. Omdat het meestal alleen als diagnosetechniek werd gebruikt, maar er weinig interventie op kon worden ingezet, zakte de belangstelling weg.

Iriscopie is door de tijd een bewezen en goed vast gelegde diagnosetechniek die nauwelijks veranderd is en bijzonder klantvriendelijk. Het is prachtig om in de poppetjes van de ogen te kijken! We spreken dan ook liever over Irisdiagnose.

Aan de hand van foto’s van beide ogen wordt een beschrijving gemaakt van de processen die zich in uw ogen tekenen. Vaak zijn dit processen die in aanleg aanwezig zijn, maar nog niet tot uiting zijn gekomen. Dit wordt met u besproken en zo nodig wordt interventie ingezet om veranderingen in de geconstateerde processen te bewerkstelligen. Hier geldt zeker de regel dat voorkomen beter is dan genezen! Iedere fysiologische verandering is weer terug in de ogen te zien en de duur van een jaar, geeft ons lichaam de kans om de verandering ook zichtbaar te laten worden in de ogen.

Na een jaar volgt een controlefoto en een gesprek met u om te zien of de ingezette interventie ook daadwerkelijk helpt.

 

Deze behandeling valt onder Epifysiologische Therapie: zie tarieven.