WBEGWerkgroep ter Bevordering van de Evolutionaire Geneeskunde

Beweging is inherent aan het leven. De evolutie brengt ons verder in de tijd. Als professional ben
jezelf ook steeds in beweging. Het is een uitdaging om je professionaliteit steeds verder te verfijnen. Dit vraagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor regelmatige bijscholing, maar ook de bereidheid om te reflecteren op je handelen, je houding en je werkwijze.

De WBEG verbindt een groep van actieve en onderzoekende professionals, die elkaar weten te activeren en te inspireren. Mensen die zich bezig houden met het uitdragen van kennis en kunde ter bevordering van de gezondheid van mens en dier.

De WBEG biedt ondersteuning en support door middel van:

-Regelmatige bij- en nascholing op het gebied van de evolutionaire Geneeskunde is verplicht; de WBEG deelt kennis waardoor de professional op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, waardoor adequaat ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen.

-Patiënten informatiemateriaal.

-Docenteninformatiemateriaal.

-Klachtencommissie. De WBEG bemiddelt, zodat eventuele klachten door een onafhankelijke derde serieus afgehandeld wordt.

Meer informatie: www.wbeg.nl

nibigNIBIG

Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg.

Integrale zorg is de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg. Iets wat het NIBIG stimuleert omdat meerdere behandelmethodes leiden naar optimaal herstel van de zorgvrager. Van ziekte-zorg naar gezondheids-zorg is een beweging die het NIBIG van harte onderschrijft.

Het NIBIG verleent allerlei diensten aan zorgverleners en opleiders. Te denken valt aan overzichtssites, Wkkgz-registratie met eigen Geschillencommissie, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (met korting) et cetera.

Meer informatie: www.nibig.nl