PsychologieLichaam en geest zijn één.

Lichamelijk welbevinden heeft zijn onmiddellijke weerslag op onze geestelijke gesteldheid en omgekeerd. Goed in je hoofd zitten geeft energie aan je lijf.

Bewegen in de buitenlucht geeft geestelijke balans en lichamelijk welzijn. Tijdens een wandeling waarbij je goed om je heen kijkt en bewust adem haalt, komen er meer oplossingen in je hoofd dan na een goede nachtrust. Een stevige wandeling geeft ruimte…..

Maar soms is het moeilijk om lichaam en geest in evenwicht te brengen of te houden.

Dan is er teveel aan de hand en kun je het niet meer reguleren. Het gevolg is dat je te weinig energie hebt om dingen te doen en moeite hebt om jezelf gaande te houden. Je zit niet prettig meer in je hoofd, in je lijf en in je leven. Op dat moment is het goed om te onderzoeken wat er aan de hand is en wat je zelf kunt doen om een en ander op te lossen. Tijdens een gesprek kunnen pijnpunten onderzocht worden en hebben we samen de mogelijkheid om te zoeken naar een goede aanpak in jouw situatie.

Epifysiologen zijn niet alleen bio-chemisch en fysiologisch, maar ook psychologisch goed geschoold en hebben een scala van mogelijkheden voor in- en uitwendige behandelingen.Deze aanpak hoeft niet altijd alleen via gesprekken, maar kan ook ondersteund worden door technieken als EFT, of MLD wanneer het moeilijk is om over drempels heen te stappen. Als het moeilijk is om iets te accepteren, te verwerken of los te laten.

Ook tijdens de lichaams- en gezichtsbehandelingen in de praktijk worden energetische knoppen omgezet en een beroep gedaan op het parasympathische systeem. Door de behandelingen krijg je een diepe ontspanning en ontstaat er rust in je hele systeem, dus ook en vooral in je hoofd. Je krijgt de rust en ruimte om er weer tegen te kunnen. Je kunt weer regenereren en opbouwen. Je kunt weer reëlere beslissingen nemen, je komt weer met 2 benen op de grond.

Er zijn vele wegen naar balans en innerlijk welbehagen. Er is altijd een wisselwerking tussen lichaam en geest. Eén ding is zeker: als je niet goed in je vel zit, moet je iets ondernemen om dat te veranderen. Doe de eerste stap naar verandering en ga op onderzoek. Stap binnen….

Als je niets verandert, verandert er ook niets!

Deze behandeling valt onder Epifysiologische Therapie:  zie tarieven.