lymfestimulatieNa de techniek van de manuele lymfedrainage uitgewerkt te hebben, heeft Dr. Vodder in samenwerking met Dr. Hauschka, Dr. H.H. Vogel en Mevrouw Sigmund, grondlegster van de Dr.Hauschka cosmetica,  een methode ontwikkeld om de lymfestroom te impulseren. Hierdoor wordt het zelf herstellend vermogen gestimuleerd. Dit op basis van voortschrijdend inzicht.

De lymfe beweegt zich door het lichaam met een ritmische vloeistofbeweging, die volkomen onafhankelijk van het hart werkt. Uiteindelijk mondt de lymfe uit in de Terminus, waarna de lymfe zich via de rechterborstbuis vermengd met het bloed.

In het lichaam bevinden zich ca 600 lymfeknopen, zogenaamde vergadercentra, waarvan er ongeveer 200 in het hoofd- en halsgebied liggen. Hier wordt de lymfestroom van en naar het hoofd gereinigd. Eigenlijk bevinden zich in verhouding veel lymfeknopen in het hoofd- halsgebied.

Bij de lymfestimulatie die het hart vormt van de Dr.Hauschka behandelingen worden de vloeistofstromen in de bindweefselvloeistof- en het lymfestelsel geharmoniseerd. De uitstrijkende bewegingen worden uitgevoerd in het gezicht en het halsgebied in de richting van de afvoerende lymfebanen, zodat er geen tegenreactie wordt opgeroepen, maar de levendige, ritmische stroming van lymfe wordt bevorderd en ondersteund. De lymfestimulatie wordt rechtstreeks met de handen of met de speciaal daarvoor ontworpen lymfestimulatie penselen uitgevoerd en is voorbehouden aan geschoolde Dr. Hauschka Therapeuten. De uitvoering vindt plaats met fijn afgestemde, ritmische en vloeiende bewegingen.

De lymfestimulatie werkt, volgens de wetten van de drieledige ordening, op het hele menselijke lichaam ordenend en vormgevend. Een goed uitgevoerde lymfestimulatie blijkt uit een transparante, ontspannen, weer fitte en prettig ruikende huid. De slaapkwaliteit wordt bevorderd en men ervaart een versterkend en opwekkend gevoel tot in de toppen van de tenen.


Deze behandeling is een onderdeel van Dr. Hauschka behandelingen: zie tarieven.

Lymfestimulatie

Na de techniek van de manuele lymfedrainage uitgewerkt te hebben, heeft Dr. Vodder in samenwerking met Dr. Hauschka, Dr. H.H. Vogel en Mevrouw Sigmund een methode ontwikkeld om de lymfestroom te impulseren, waardoor het zelf herstellend vermogen wordt gestimuleerd. Dit op basis van voortschrijdend inzicht.

De lymfe beweegt zich door het lichaam met een ritmische vloeistofbeweging, die volkomen onafhankelijk van het hart werkt. Uiteindelijk mond de lymfe uit in de Terminus, waarna de lymfe zich vermengd met het bloed.

In het lichaam bevinden zich ca 600 lymfeknopen,  zogenaamde vergadercentra, waarvan er ongeveer 200 in het hoofd- en halsgebied liggen. Hier wordt de lymfestroom van en naar het hoofd gereinigd.

Bij de lymfestimulatie die het hart vormt van de Dr.Hauschka behandelingen worden de vloeistofstromen in de bindweefselvloeistof- en het lymfestelsel geharmoniseerd. De uitstrijkende bewegingen worden uitgevoerd in het gezicht en het halsgebied in de richting van de afvoerende lymfebanen, zodat er geen tegenreactie wordt opgeroepen, maar de levendige, ritmische stroming van lymfe wordt bevorderd en ondersteund. De lymfestimulatie wordt rechtstreeks met de handen of met de speciaal daarvoor ontworpen  lymfestimulatiepenselen uitgevoerd en is voorbehouden aan geschoolde Dr. HauschkaTherapeuten. De uitvoering vindt plaats met fijn afgestemde, ritmische en vloeiende bewegingen. 

De lymfestimulatie werkt, volgens de wetten van de drieledige ordening, op het hele menselijke lichaam ordenend en vormgevend. Een goed uitgevoerde lymfestimulatie blijkt uit een transparante, ontspannen, weer fitte en prettig ruikende huid. De slaapkwaliteit wordt bevorderd en men ervaart een versterkend en opwekkend gevoel tot in de toppen van de tenen.